MENU | HOME

خدمات موسسه مطالعات نوآوري و فناوري ايران

 
    گروه تخصصي TRIZ    
بالاي صفحه
 

با توجه به نيازهاي متفاوت حوزه‌هاي مختلف كاري، خدمات قايل ارايه گروه تخصصي TRIZ، به نگاه‌هاي جديد متناسب با هر حوزه كاري و تخصص‌هاي خاص خود نيازمند است. گروه تخصصي TRIZ با توجه به فعاليت‌هاي موفق پيشين خود، خدمات خود را در قالب شاخه‌هاي زير ارايه مي‌كند و با توجه به تقاضاهاي جديد، اين شاخه‌ها گسترش خواهند يافت:

شاخه فني- مهندسي
شاخه مديريت سازماني
شاخه تفكر كودك و نوجوان
شاخه تفكر كارآگاهي
شاخه رسانه
چيستي TRIZ
چرا اين گروه تخصصي

چرا گروه تخصصي TRIZ

خلاقيت بزرگترين موهبت خدا به بشر است. چه زيباست كه پس از درك نيازهاي بشر، قادر باشيم در قالب سيستمي جديد خواسته‌هاي خود و ديگران را ارضا، نماييم. درك پيچيدگي‌ها و مهار كردن آن‌ها در قالب تئوري‌ها، اكتشافات، ابداعات و اختراعات تاكنون بالاترين معيارهاي موفقيت انسان‌ها در عالم ماديات را به خود اختصاص داده‌است.
TRIZ كامل‌ترين متدولوژي در تعريف خواسته‌هاي مشتريان و بيان آن‌ها در قالب مسايل و سپس ارايه راه‌حل‌هاي بديع در قالب سيستم‌هاي موجود و يا خلق نسل جديدي از سيستم‌هاست. با بكارگيري TRIZ در سازمان‌ها، نرخ نوآوري‌ها افزايش پيدا خواهد‌كرد و بازار متحير از چابكي سازمان و خروجي‌هاي آن خواهد‌شد. بكارگيري TRIZ در زندگي فردي نيز، راه رسيدن ما به ايده‌آل را هموار خواهد‌كرد. چه ارزشي بالاتر از آن كه ذهن خود را به ذهن نخبگان جهان پيوند زنيم و از برترين دستاوردها و تجربيات بشري در زندگي خود بهره‌گيريم.
تحقق سند چشم‌انداز ايران 1404 جز با انجام نوآوري‌ها در عرصه‌هاي مختلف علمي، فني، مديريتي و ... امكانپذير نيست. گروه تخصصي TRIZ، مشاور شما در كسب اين دانش و بكارگيري مؤثر آن خواهد‌بود. تجربه كنيد تا اين لذت واقعي را در ذهن تك‌تك ايرانيان جاودانه كنيد.


بالاي بخش1. شاخه فني- مهندسي
هدف شاخه فني- مهندسي گروه تخصصي TRIZ، تسهيل كشف و حل مسايل فني است، خواه مساله فني در يك محصول باشد خواه در فرآيند توليد محصول. بنابراين اختراع يك محصول جديد و بهبود فرايندهاي اصلي توليد يك محصول، از مصاديق خروجي‌هاي اين شاخه است.
 1. آموزش
 2. پروژه
 3. مشاوره
 4. پژوهش
 5. محصولات
 6. حضور در عرصه‌هاي ملي و بين‌المللي
 7. ايجاد پايگاه تفكر

بالاي بخش2. شاخه مديريت سازماني
هدف شاخه مديريت سازماني گروه تخصصي TRIZ، تسهيل كشف و حل مسايل سازماني است چه كسب و كار سازمان توليد يك محصول فني باشد، چه ارايه يك خدمت آموزشي و چه عرضه يك محصول فرهنگي. بنابراين تدوين استراتژي يك سازمان، بهبود فرايندهاي پشتيبان هر كسب و كار و بهبود ارتباطات و تعاملات سازماني و فراسازماني بارزترين مصاديق خروجي‌هاي اين شاخه است.
 1. آموزش
 2. پروژه
 3. مشاوره
 4. پژوهش
 5. محصولات
 6. حضور در عرصه‌هاي بين‌المللي
 7. ايجاد پايگاه تفكر

بالاي بخش3. شاخه تفكر كودك و نوجوان
در حل مسايل فني و سازماني در شاخه‌هاي فني- مهندسي و سازماني، تحليل‌گر براي كشف و حل مسايل با ماهيت‌هاي متفاوت از ابزارهاي پيشنهادي الگوريتم‌هاي نظام‌مند استفاده مي‌كند. هدف شاخه تفكر كودك و نوجوان گروه تخصصي TRIZ، نهادينه كردن ابعاد متفاوت تفكر، تخيل، تعقل و تكلم مورد نياز براي كشف و حل مسايل در كودكان و نوجوانان است. بنابراين ابداع بازي‌هاي فكري، بهبود الگوهاي ياددهي- يادگيري، مدل‌ها و فرايندهاي آموزش و پرورشي و بهبود ساختارهاي اجرايي از مصاديق خروجي‌هاي اين شاخه است.
 1. آموزش
 2. پروژه
 3. مشاوره
 4. پژوهش
 5. محصولات
 6. حضور در عرصه‌هاي بين‌المللي
 7. ايجاد پايگاه تفكر

بالاي بخش4. شاخه تفكر كارآگاهي
هدف شاخه تفكر كارآگاهي گروه تخصصي TRIZ، تسهيل كشف و پيشگيري از بروز خطا و جرم در زندگي اجتماعي است. بنابراين توليد روش‌هاي فكري تشخيص خطا و جرم و توليد ابزارهاي كمكي تشخيص خطا و جرم و همچنين بهبود و توسعه ساز و كارهاي پيشگيرانه جرم در امور زندگي اجتماعي از مصاديق بارز خروجي‌هاي اين شاخه است.
 1. آموزش
 2. پروژه
 3. مشاوره
 4. پژوهش
 5. محصولات
 6. حضور در عرصه‌هاي بين‌المللي
 7. ايجاد پايگاه تفكر

بالاي بخش5. شاخه رسانه
هدف شاخه رسانه گروه تخصصي TRIZ، تسهيل كشف و حل مسايل در حوزه رسانه است، خواه رسانه‌هاي ديداري، خواه رسانه‌هاي شنيداري و خواه رسانه‌هاي نوشتاري. بنابراين تدوين استراتژي يك رسانه با توجه به اهداف مورد نظر صاحبان رسانه‌ها از يك سو و مخاطبان خاص آن رسانه از سوي ديگر، توليد و يا تكميل محتواي رسانه‌اي و بهبود فرايندهاي توليد محتواي رسانه‌اي از جمله مصاديق خروجي‌هاي اين شاخه است.
 1. آموزش
 2. پروژه
 3. مشاوره
 4. پژوهش
 5. محصولات
 6. حضور در عرصه‌هاي بين‌المللي
 7. ايجاد پايگاه تفكر

 
    گروه تخصصي VE    

 

محصولات و خدمات فعلي؛ ساده‌تر و ارزان‌تر
افزايش ارزش محصولات و خدمات آينده
طراحي هزينه هدف‌مبنا
مطالعات ارزش طرح‌هاي عمراني
نظام اجرايي مهندسي ارزش در سازمان
مديريت نشست‌هاي طوفان فكري
آموزش حرفه‌اي
محصولات و خدمات فعلي؛ ساده‌تر و ارزان‌تر
پژوهش و فرهنگ‌سازي
حضور بين‌المللي
چيستي VE
چرا اين گروه تخصصي

چرا گروه تخصصي VE

چرا وقتي مي‌توانيم با استفاده از خرد جمعي و با توجه به شرايط و امكانات موجود و آينده، راهي مطمئن‌تر براي ارضاي خواسته‌هاي مشتريان پيدا كنيم، اين توانمندي را از خود و مشتريان مضايقه كنيم! در مهندسي ارزش به دنبال كشف ارزش بالاتر از ديدگاه مشتريان و ارايه خدمات كامل‌تر با هزينه كم‌تر، حفظ يا ارتقاي كيفيت، انعطاف‌پذيري و نوآوري هستيم.
هيچ‌وقت براي انجام مطالعات ارزش و ايجاد صرفه‌جويي‌هاي محسوس و نامحسوس در منابع، دير نيست اما هر چه در ابتداي مسير تولد يك ايده تجاري باشيم، صرفه‌جويي‌هاي حاصل از مطالعات ارزش بالاتر خواهد‌بود. منابع پيرامون بشر نامحدود نيستند، پس حتي نبايد لحظه‌اي را براي ارتقاي ارزش‌ها هدر داد. گروه تخصصي VE را يار و ياور خود در اين تفكر بدانيد خصوصا كه مي‌دانيم ايران براي جهش‌هاي علمي و تكنولوژي براي تحقق سند‌ چشم‌انداز ايران 1404 به منابع محدود خود بسيار نيازمند‌است.


بالاي بخش1. محصولات و خدمات فعلي؛ ساده‌تر و ارزان‌تر
اگر تصميم گرفته‌ايد از محصولات و خدمات فعلي حداكثر بهره‌برداري و سودآوري را داشته باشيد تا
 • مشكلات مالي خود را جبران كنيد،
 • با ارايه خدمات تكميلي جانبي رايگان و يا ارزان، از رقبا پيشي بگيريد،
 • منبع مالي براي سرمايه‌گذاري روي محصولات و خدمات جديد خود، پس‌انداز كنيد،
 • رضايتمندي كاركنان خود را با تشويق‌هاي مناسب افزايش دهيد،
ما پيشنهاد مي‌كنيم با انجام مطالعات مهندسي ارزش، گزينه‌هايي مطمئن، ساده و ارزان را براي ارضاي كاركرد موردنظر در قالب سيستم فعلي و يا حتي جايگزين‌هايي در بخش‌هايي از سيستم پيدا كنيد. ما با آشنايي با TRIZ، كاهش هزينه مطالعات ارزش را تضمين مي‌كنيم.
پرشس‌نامه پيش مطالعه مهندسي ارزش
مستندات مطالعات مهندسي ارزش

تماس با ما


بالاي بخش2. افزايش ارزش محصولات و خدمات آينده
اگر مفهومي را متولد و طرح اوليه يا پروتوتايپ آن را تهيه كرده‌ايد، پيشنهاد مي‌كنيم قبل از هر اقدامي، طرح خود را مهندسي ارزش كنيد. حتما روش‌هايي را براي انجام بهتر، ساده‌تر و ارزان‌تر آن با كيفيت برتر و انعطاف‌پذيري و يا نوآوري بالاتر پيدا خواهيد كرد. ما از مجموعه‌اي از متخصصان در حوزه‌هاي مرتبط با محصول و خدمت موردنظر از تخصص‌هاي فني تا تخصص‌هاي بازاريابي، جامعه‌شناسي و ... در كنار يكديگر براي تضمين موفقيت تجاري محصول/خدمت شما استفاده مي‌كنيم.

تماس با ما


بالاي بخش3. طراحي هزينه هدف‌مبنا
قيمت توسط بازار و مشتريان تعيين مي‌شود. مي‌توانيد با توجه به كشش بازار، ارزش محصول/ خدمت موردنظر از ديد مشتريان و به تبع آن بهاي قابل پرداخت آن‌ها را مشخص سازيد و سپس محصول/ خدمت خود را بر مبناي آن طراحي نماييد. ما از يك رويكرد نظام‌يافته برگشتي براي تحقق اين هدف استفاده مي‌كنيم.

تماس با ما


بالاي بخش4. مطالعات ارزش طرح‌هاي عمراني
طرح‌هاي بزرگ عمراني كشور، با هزينه‌هاي خود، بخش بزرگي از بودجه دولت‌ها را به خود اختصاص مي‌دهند. طرح‌هاي عمراني فعاليت‌هاي بخش خصوصي نيز بخش اعظمي از سرمايه‌هاي اوليه اين بخش را جذب مي‌كنند. در كشورهاي پيشرفته، سال‌هاست كه از متدولوژي ارزش براي كاهش هزينه‌هاي عمراني استفاده مي‌شود. در ايران نيز طبق آن‌چه در بند (ج) ماده 61 قانون برنامه سوم توسعه آمده و در قانون چهارم نيز مورد تاكيد قرار گرفته است، مطالعات مهندسي ارزش بر روي برخي از پروژ‌هاي عمراني كشور انجام مي‌شود. ما نيز با برخورداري از تسهيل‌گران و متخصصان فني برجسته داخلي و بين‌المللي در اين حوزه فعاليت مي‌كنيم.

تماس با ما


بالاي بخش5. نظام اجرايي مهندسي ارزش در سازمان
تكرار موفق يك فعاليت، مستندسازي آن و در نهايت تبديل اطلاعات توليد شده به دانش و معرفت سازماني (مديريت دانش)، به سيستم طراحي شده براي فعاليت بستگي دارد. ما مي‌توانيم نظام اجرايي مهندسي ارزش (شامل رويه‌هاي اجرايي، بخشنامه‌هاي سازمان، فرم‌ها، گزارش‌ها، ...) را مختص سازمان شما طراحي نموده و براي تضمين طراحي خود اجرا نماييم.

تماس با ما


بالاي بخش6. مديريت نشست‌هاي طوفان فكري
متدولوژي مهندسي ارزش، در فاز توليد ايده از تكنيك طوفان فكري بهره مي‌گيرد. ما مي‌توانيم در هم‌انديشي‌‌هاي شما ضمن فراهم نمودن محيط مناسب طوفان فكري، نشست‌هاي شما را مديريت كرده و اهداف شما را محقق سازيم. آشنايي ما با TRIZ و ابزار نقشه ادراكي در موفقيت ما بسيار موثر است.

تماس با ما


بالاي بخش7. آموزش حرفه‌اي
طيف گسترده‌اي از آموزش‌ها را در سه سطح آشنايي، دانايي و توانايي ارايه مي‌دهيم و در پايان گواهينامه مربوطه را ارايه مي‌كنيم. با حضور در سمينارهاي يك طرفه و پاسخگويي ساده به كنجكاوي‌هاي خود، گواهينامه آشنايي را دريافت خواهيد كرد. گواهينامه دانايي به شركت‌كنندگان كارگاه‌هاي VE سطح I (معادل Mod I انجمن بين‌المللي SAVE International) تعلق خواهد گرفت. گواهينامه توانايي به فراگيراني كه ضمن شركت در كارگاه‌هاي تخصصي، در بيش از سه پروژه واقعي به عنوان دستيار تسهيل‌گر فعاليت‌ نموده‌باشند، اعطا مي‌شود.
براي پاسخ به طيف وسيعي از مخاطبان در دو قالب كلي آموزش‌هاي خود را ارايه مي‌دهيم.
 • دوره‌هاي آموزشي براي برگزاري در سازمان‌هاي متقاضي به صورت اختصاصي
 • دوره‌هاي آموزشي عمومي

تماس با ما


بالاي بخش8. محصولات و خدمات فعلي؛ ساده‌تر و ارزان‌تر
اگر تصميم گرفته‌ايد از محصولات و خدمات فعلي حداكثر بهره‌برداري و سودآوري را داشته باشيد تا
 • مشكلات مالي خود را جبران كنيد،
 • با ارايه خدمات تكميلي جانبي رايگان و يا ارزان، از رقبا پيشي بگيريد،
 • منبع مالي براي سرمايه‌گذاري روي محصولات و خدمات جديد خود، پس‌انداز كنيد،
 • رضايتمندي كاركنان خود را با تشويق‌هاي مناسب افزايش دهيد،
ما پيشنهاد مي‌كنيم با انجام مطالعات مهندسي ارزش، گزينه‌هايي مطمئن، ساده و ارزان را براي ارضاي كاركرد موردنظر در قالب سيستم فعلي و يا حتي جايگزين‌هايي در بخش‌هايي از سيستم پيدا كنيد. ما با آشنايي با TRIZ، كاهش هزينه مطالعات ارزش را تضمين مي‌كنيم.
پرشس‌نامه پيش مطالعه مهندسي ارزش
مستندات مطالعات مهندسي ارزش

تماس با ما


بالاي بخش9. پژوهش و فرهنگ‌سازي
ما بر اين باوريم كه بايد فرهنگ حل مسأله در كشور جاري شود. فعاليت‌هاي علمي و دانشگاهي، نقطه شروع مناسبي هستند. ما در اين راستا با مراكز علمي، دانشگاه‌ها و دانشجويان در حوزه‌هاي زير همكاري مي‌كنيم:
 • همراهي در تعريف و انجام پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد و دكترا
 • تعريف و تأليف مقاله‌هاي علمي و كاربردي به صورت مشترك
 • پروژه‌هاي گردآوري و تحليل موضوعي فعاليت‌هاي انجام شده در دنيا در يك حوزه خاص

  تماس با ما


بالاي بخش10. حضور بين‌المللي
هر فرد ايراني با حضور علمي در عرصه‌هاي بين‌المللي، ضمن تحكيم غرور ملي به تحقق اهداف سندچشم‌‌انداز ايران 1404 ياري مي‌رساند. ما قادريم شما را در دو حوزه زير هدايت كنيم:
 • عضويت در انجمن‌هاي بين‌المللي VE
 • ارايه مقاله، ثبت‌نام و حضور قطعي شما در كنفرانس‌هاي بين‌المللي VE
 • تماس با ما


  كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت محفوظ و متعلق به موسسه مطالعات نوآوري و فناوري ايران (1381 تا كنون) مي‌باشد.
  copyright © Iranian Institute of Innovation and Technological Studies LTD. (All rights reserved)