موسسه مطالعات نوآوري و فناوري ايران

 

معرفي موسسه

محصولات موسسه

تجربيات مشترك موسسه با شما

خدمات موسسه

خانواده موسسه

   
دوره های آموزشی TRIZ موسسه مطالعات نوآوری و فناوری ایران
کارگاه آموزشی TRIZ فنی- مهندسی سطح I
کارگاه آموزشی TRIZ فنی- مهندسی سطح II
دوره های بازی محور برای مراکز تحقیقاتی

دوره‌های آموزشی بازی‌های OTSM-TRIZ
دوره آموزشی TRIZ خردسال- پیش‌دبستانی 4 تا 6 سال
دوره آموزشی TRIZ کودک- دوره ابتدایی 6 تا 11 سال
دوره‌ی آموزشی TRIZ نوجوان- دوره متوسطه 12 تا 16 سال
دوره‌ی پرورش مربی بازی‌های TRIZ کودک و نوجوان- سطح 1
 آغاز دوره های بازی محور موسسه برای سازمانها

بررسی آمادگی سازمان‌ها در انجام پروژه‌های حل مسأله

کارگاه آموزشی TRIZ فنی- مهندسی سطح I

همکاری در فصلنامه تخصصی نوآوری نظام یافته

 
   

شماره های تماس 22247474 و 22247475 و 22247476 موسسه مطالعات نوآوري و فناوري ايران